PROGRAM SAINS AKTUARI
PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PENGENALAN KEPADA SAINS AKTUARI
PROGRAM SAINS AKTUARI DI PPSM, UKM
PENSYARAH SAINS AKTUARI
PAUTAN NOTA KULIAH
BIDANG PENYELIDIKAN
BADAN IKHTISAS SAINS AKTUARI
JEJAK GRADUAN  SAINS AKTUARI