/** Disable File Editing - 26/10/2015 */ define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); Jilid – Jurnal e-Personalia Pelajar
Jurnal e-Personalia Pelajar Rotating Header Image

Jilid

Jurnal Personalia Pelajar Bilangan 11 Jun/June 2008

 1. Noriah Mohd. Ishak, Shaharuddin Ahmad, Kadderi Md. Desa, Rozlina Tan Abdullah
  Kepintaran Emosi Sebagai Faktor Peramal Pencapaian Akademik Pelajat IPTA: Implikasi Terhadap Kebolehpasaran
 2. Ramlee Mustapha, Faridah Karim, Ruhizan Mohd Yasin, Norzaini Azman, Hamidah Yamat,
  Abdul Wahab Muhammad & Sobri Takriff

  K-Economy and Globalisation ― Are Our Students Ready?
 3. Mohd Nizam Ab Rahman & Rahim Jamian
  Kajian Penambahbaikan Kurikulum Universiti Kuala Lumpur Malaysian Spanish Institute
  Untuk Memenuhi Keperluan Pelajar Teknologi Kejuruteraan Industri Automotif
 4. Mohamad Nasir Saludin, Rika Fatimah, P.L., Tan Yin Chi
  Kepuasan Serta Harapan Mengenai Hubungan Antara Ibubapa dan Anak: Berdasarkan Kawalan Fuxxy Logic
 5. Khairul Anwar Mastor
  Ciri-ciri Personaliti dan Kepimpinan Pengetua Kolej Kediaman Yang Ideal Dari Perspektif Pelajar
 6. Mohamad Nasir Saludin, Rika Fatimah, P.L., Naziren Nazarudin
  Penilaian Pandangan Pelajar Ke Atas Perbezaan Layanan Ibu Bapa Terhadap Anak Lelaki
  dan Anak Perempuan