MUKA DEPAN
  

RUMPUN

RUMPUN diterbitkan dengan kerjasama diantara Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu (PATMA) dan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia.  Jurnal ini merupakan wadah pendokumentasian bahan dan karya tokoh-tokoh, para sarjana dan budayawan mengenai masyarakat rumpun Melayu-Polinesia. RUMPUN mula diterbitkan pada tahun 1990 dan penerbitan terakhir adalah pada tahun 2004.
Rumpun Bil. 1 Rumpun Bil. 9 Rumpun Bil. 17
Rumpun Bil. 2 Rumpun Bil. 10
Rumpun Bil. 3 Rumpun Bil. 11
Rumpun Bil. 4 Rumpun Bil. 12
Rumpun Bil. 5 Rumpun Bil. 13
Rumpun Bil. 6 Rumpun Bil. 14
Rumpun Bil. 7 Rumpun Bil. 15
Rumpun Bil. 8 Rumpun Bil. 16

BIL. 1   -   JANUARI 1990  (Habis Cetak)

Muka Surat

-     Perpustakaan Cabang IBKKM; Sejarahnya  /  Rogayah Hj. Md. Yasin                    

1

-          Beberapa Catatan Tentang Lawatan Saya ke Perpustakaan Cabang IBKKM di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi /  Dr. Christian Pelras

6

      -     Biodata Tokoh Hubungan Dunia Melayu / Ismail Yusoff

14

-          Dinamika dan Perubahan Sosial (Kasus Orang Melayu di Sumatera Timur / Dr. Usman Pelly                              

22

-          Myanmar 100,000 Melayu Hidup Tertekan / Hamli Asadi                                        

57
      -     Siri Seminar IBKKM 1989 / Halipah Abu 71

-          Penerbitan Perpustakaan Cabang IBKKM (1985-1989) / Ismail Yusoff                    

90
BIL. 2   -   SEPTEMBER 1990 Muka Surat  
Berita IBKKM

-          Impian Dunia Berbahasa Melayu Hampir Jadi Kenyataan / Ismail Yusoff  

1

-          Projek Penyelidikan IBKKM (Institut Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu ) /  Halipah Abu                                      

5

      -     Siri Seminar IBKKM 1990 / Kalthum Ibrahim

18

Berita Perpustakaan

-          Koleksi Melayu Terbitan Surinam Amerika Selatan / Rogayah Hj. Md Yasin                                     

33

      -     Perolehan Buku-buku Baru / Rogayah Hj. Md Yasin

37

-          Pameran “Perkembangan 20 Tahun UKM : Peranan Perpustakaan” / Rogayah Hj. Md Yasin               

43

Rencana Umum
      -     Asal Usul Orang-Orang Kepulauan Kokos di Sabah

51

-          Masyarakat Rumpun Melayu di Surinam : Sebuah Nostalgia Nusantara / Malim Ghozali P

60

-          Kerajaan Melayu di Selatan Thailand / Hamli Asadi

75

Tokoh Hubungan Budaya
Indonesia

87

I Gusti Nugrah Bagus (Denpasar)
Darwis A Soelaiman (Banda Aceh)
Diah Handaning (DIHA (Jakarta)

Malaysia

94

Abd. Samad bin Ahmad (Melaka)
Ismail bin Abbas (Sabah)
Osman bin Samin (Sarawak)

BIL. 3    -   JUN 1991 Muka Surat
Berita IBKKM

-          Pelancaran Siri "Naskhah melayu" dan Seminar Tentang Memelihara Khazanah Alam dan Tamadun Melayu

1

-          Teks Ucapan Prof. Dato' Ismail Hussein Pengarah IBKKM Di Majlis Pelancaran Siri Naskhah Melayu

5

-          Teks Ucapan Naib Canselor Di Majlis Pelancaran Siri Naskhah Melayu

15

-          Teks Ucapan Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Ghani Othman, Timbalan Menteri Kewangan Di Majlis Pelancaran Siri Naskhah Melayu

21

Berita Perpustakaan

-          Koleksi Asia Tenggara, Perpustakaan Tun Seri Lanang

29

-          Koleksi Asia Tenggara, Perpustakaan Tun Seri Lanang Koleksi Asia Tenggara atau Koleksi Malaysia?: Suatu Pilihan Yang Mencabar / Dr. Shamsul Amri Baharuddin

35

-          Terbitan Terbaru Perpustakaan Cabang IBKKM

63

-          Senarai Perolehan Mutakhir Perpustakaan Cabang IBKKM

67

Rencana Umum

-          Menyingkap Semangat dan Falsafah Melayu Surinam (Ulasan novel 'Janji Paramatibo' karya Malim Ghozali PK) / A. Rahim Abdullah

74

Tokoh Hubungan Budaya

-          Arsal Alhabsi (Makasar)

83

-          Tabrani Rab, Dr. H. (Riau)

85

-          Tajuddin Noor Ganie (Kalimantan Selatan)

89

-          Nyoman Tusthi Eddy (Bali)

93

BIL. 4    -   OGOS 1991 Muka Surat

-          Pola Hubungan Kelompok Minoriti dan Dominan / Wan Hashim Wan Teh

1

-          Melayu Sebagai Masyarakat Minoriti / Wan Hashim Wan Teh

5

            1.  Rumpun Melayu Petani-Segenting Kra

6

            2.  Rumpun Melayu Champa-Kemboja dan Vietnam

10

            3.  Rumpun Melayu di Ayutthaya dan Bangkok

12

            4.  Rumpun Melayu di Myanmar

15

            5.  Rumpun Melayu Sri Lanka (Ceylon)

17

            6.  Rumpun Melayu Afrika Selatan

22

            7.  Rumpun Melayu di Australia Barat

25

                 -  Masyarakat Melayu di Katanning

                 -  Masyarakat Melayu Penyelam Mutiara

                 -  Masyarakat Melayu Pulau Cocos

            8.  Rumpun Melayu Surinam

43

Rumusan
Notakaki
LAMPIRAN
Beberapa Gambar Pilihan

           i.    Rumpun Melayu Pulau Cocos

52

           ii.   Rumpun Melayu Australia Barat

56

           iii.  Rumpun Melayu Penyelam Mutiara

63

           iv.  Rumpun Melayu Sri Lanka

66

           v.   Rumpun Melayu Melayu Patani

72

           vi.  Rumpun Melayu Kemboja dan Vietnam di Santa Ana, Amerika Syarikat

76
BIL. 5    -   JUN 1992 Muka Surat
Rencana Umum

-          Karangan Pelaut dan Penginjil Belanda : Sumber Rujukan Bahasa Melayu Sebelum 1700 / Dr. James T. Collins

1

-          Dasar Perkembangan Koleksi Perpustakaan UKM : Koleksi Asia Tenggara   

17
Majlis Penyerahan Koleksi N.A. Halim
      -     Koleksi N. A. Halim

39

-          Teks Ucapan Prof. Ismail Hussein Pengarah IBKKM di Majlis Penyerahan Koleksi N. A. Halim

47

-          Teks Ucapan Abdul Halim Nasir di Majlis Penyerahan Koleksinya

51

-          Teks Ucapan Naib Canselor UKM di Majlis Penyerahan Koleksi N.A. Halim

59
Berita Perpustakaan
      -     Perolehan Koleksi Mutakhir

65

      -     Koleksi Kaset 71
BIL. 6    -   DISEMBER 1992 Muka Surat
Berita IBKKM
      -     Dairi IBKKM 1992 (Imbas Kembali)

1

      -     Mak Yong di Riau / Pudentia MPSS 7
Berita Perpustakaan
      -     Perolehan Buku-buku Mutakhir

19

      -     Ethnologi Melayu: Bibliografi Dalam Bibliografi 23
Rencana Umum
      -     Tanjung Pura Kaya dengan Sejarah / Ibni Ismaily

42

-          Tanjung Pinang : satu Nostalgia / Rogayah Hj. Md Yasin             

45
BIL. 7    -   JANUARI 1993 Muka Surat
Rencana Khas

-          Pendahuluan / Wan Hashim Wan Teh            

i

-          Ismail Hussein Permata Darulaman / Siti Hawa Haji Salleh               

1

-          Professor Champions Cause of Malay Language, Literature and Culture / Ismail Kassim     

15
Rencana Umum : Dunia Melayu

-          Bangsa Melayu Tuan Kepada Negara Ini / Tunku A. Rahman Putra al-Haj             

21

-          Dunia Melayu Mempunyai Sejarah Gemilang / Dr. Mahathir Mohamad                         

30

-          Bangsa Melayu Mesti Hidup Serumpun / Ghazali Shafie                                   

37

-          Filipina Sebuah Rumpun Melayu Terbesar / A. Samad Idris                                               

56
Dunia Melayu : Hubungan Dua Negara

-          Antara Budaya Melayu Malaysia dan Indonesia / Ismail Hussein                                        

61

-          Perspektif Sejarah Hubungan Indonesia-Malaysia : Corak Perasingan dan Ancaman / L.B. Moerdani 

79

-          Malaysia Indonesia Benteng Akhir Pertahanan Kebudayaan Melayu / Alfitra Salam        

87
BIL. 8    -   OGOS 1994 Muka Surat
Berita Perpustakaan
       -    PATMA : Ke arah Sistem Berkomputer

1

       -    Bibliografi : Wayang Kulit / Rosnah Yusof 3
Rencana Khas

-          Menghayati Falsafah Seni Dalam Wayang Kulit / Salbiah Ani    

17
Rencana Umum

-          Raja Bersiung, Puteri Lindungan Bulan dan Puteri Saadung : Wajah-wajah Antara Budaya / Dr. Siti Hawa Haji Salleh

23

-          Sastera Pasca-Modenisme dan Penjelmaan Dalam Sastera Melayu / Mana Sikana

34
BIL. 9    -   SEPTEMBER 1994 Muka Surat
Berita Perpustakaan

-          Penerbitan Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu / Rosnah Yusof 

1
Rencana Umum

-     Keperwiraan Askar Melayu Dalam Perang Dunia Kedua Karya Wan Hashim Wan Teh / Abdul Rashid Ahmad

7

-          A. Samad’s A Political Memoir / Eddin Khoo                 

11

-          Keberkesanan Mentera : Satu Tanggapan /  Haron Daud

14

-          Seni Persalinan Melayu Melaka : Dilihat Dari Wawasan Masyarakat Melaka Malaysia / Dr. Siti Zainon Ismail

29

-          Warisan Seni Budaya – Himpunan Budaya Benda Muzium Negeri Kedah Darul Aman / Dr. Siti Zainon Ismail

57
BIL. 10    -   MEI 1995 Muka Surat
Berita Perpustakaan
      -     Dari Papirus Ke Hipertaks

1

      -     Kaedah Mengakses Gemilang 3
      -     Perkhidmatan Berkomputer Perpustakaan

9

Rencana Umum

-          Maleische Taal Gaya Akademi Tentera Belanda (1918) : Sumber Imperialis dan Pengkajian Melayu / Prof. Dr. James T. Collins       

19

-          Islam Di Pontianak Berdasarkan Kitab Hikayat Al-Habib Husain Al-Qadri / Prof. Madya Dr. Mahayudin Haji Yahaya

41
      -     Teori Sastera Teksdealisme / Mana Sikana

55

      -     Pakaian Kebesaran Di Raja Perak / Mohd Johdi Salleh

69

BIL. 11    -   JUN 1996 Muka Surat

-          Alat-Alat Kebesaran di Raja Negeri Perak Darul Ridzuan / Mohd Johdi Salleh       

1

-          Unsur-Unsur Seni Membela Diri Melayu : Hikayat Hang Tuah / Tuan Ismail Tuan Soh

27
      -     Busana Melayu / Rogayah Haji Md. Yasin

43

      -     Seni Hias Wanita Melayu 57
      -     Ulasan Buku Tinta Kenangan / Rosnah Yusof

60

BIL. 12    -   JUN 1997 Muka Surat
      -     Pendahuluan

i

      -     Kesultanan Melayu (Satu Senarai) 1
      -     Adat (Pengenalan)

36

      -     Bibliografi Adat Melayu   38
               Adat dan Undang-Undang

50

               Adat dan Islam

58

               Adat dan Kepercayaan 62
               Adat dan Mengikut Negeri-negeri Di Malaysia

64

               Adat Negara-negara Lain 99
BIL. 13    -   JUN 1998 Muka Surat
      -     Pendahuluan

i

-          Pilihanraya Kecil Semarak : Tren Politik Melayu di Kelantan / Hanapi Dollah

1

-          Perpaduan an Perpecahan Melayu : Satu Kajian Ke Atas Pilihanraya Kecil Pulai Chondong  / Hanapi Dollah dan Wan Abdul Rahman Wan Ab. Latiff 

54
BIL. 14    -   OKTOBER 1999 Muka Surat

-          Ikatan Primordial dalam Kegiatan Perniagaan Orang Minangkabau di Sikaramai, Medan, Sumatera Indonesia / M. Ariff     

1

-          Pembacaan Kritikal Sastera Kanak-kanak / Juhana Salim 

37

      -     GAPENA (Indeks Akhbar 1990-1998 (Sep.) 58
BIL. 15    -   OKTOBER 2001 Muka Surat

-     Orang Melayu di Sumatera Utara / Mohamed Salleh Lamry

1

-     Sejarah Cedong Belanda 1743 (Cherita Sepacoh Emas)

17

-     Islam di Negeri China : Wasiat Sulit Maharaja Ming / Farizah Ahmad           

30
      -     Bibliografi Raja Ali Haji dan Karya-karyanya                     41
      -     Petua Warisan Melayu 50
      -     Menyingkap Kembali Sastera Melayu / Pak Nik 54
BIL. 16    -   OKTOBER 2002 Muka Surat
      -      Prakata i
      -     Sastera Lisan Kalimantan Barat / Hanapi Dollah 1

-          Masyarakat dan Budaya di Kalimantan Barat / Awang Hasmadi Awang Mois

57
BIL. 17   -   OGOS 2004 

Muka Surat

-     Penelitian Arkeologi Daerah Aliran Sungai Sambas, Kapuas dan Pawan di Propinsi Kalimantan Barat, tahun 1998 /  Prof. Dato' Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman                    

1

 
     -      Senarai Perolehan Buku-Buku Baru Bulan Jun-Disember 2003 Perpustakaan Alam dan          Tamadun Melayu /  Puan Sakinah Muhammed

83

 

http://pkukmweb.ukm.my/~patma/
Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 
43600 Bangi, Selangor DE, Malaysia
603-8921 3108 / 5132/ 3149 (TEL) 603-8921 5958 (FAKS)