Permohonan Program Prasiswazah & Pascasiswazah Bagi Pengambilan Mac 2014
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
TATACARA PERMOHONAN
 
Permohonan hendaklah dibuat secara online sepenuhnya di www.ukm.my/smpe/kemasukan
1.
Isi borang permohonan dengan lengkap.
2.
Muat naik dokumen sokongan mengikut SENARAI SEMAKAN BUTIRAN di bawah.
3.
Buat pengesahan/perakuan permohonan.
4.
Maklumat permohonan boleh dikemaskini selagi pengesahan/perakuan permohonan belum dibuat.
5.
Maklumat permohonan tidak boleh dikemaskini selepas pengesahan/perakuan permohonan dibuat.
6.
Permohonan hendaklah dibuat bermula 27 Oktober 2013 (Ahad) hingga 29 Disember 2013 (Ahad) bagi program Eksekutif & 27 Oktober 2013 (Isnin) hingga 8 Disember 2013 (Ahad) bagi program sepenuh masa FTSM .
7.
Sila buat Semakan Status Permohonan untuk mengetahui status permohonan anda.
8.
Pihak PKP akan memaklumkan keputusan permohonan dan semakan status permohonan boleh dibuat melalui laman web PKP
 
SENARAI SEMAKAN BUTIRAN
 
Sila pastikan bahawa maklumat berikut disediakan sebelum membuat permohonan.
 
* Semua dokumen hendaklah disediakan dalam format pdf dengan saiz tidak melebihi 2 MB
* Semua dokumen hendaklah disahkan terlebih dahulu sebelum diubah ke format pdf.
* Gambar hendaklah disediakan dalam format jpeg dengan saiz tidak melebihi 100KB.
 
1.
Gambar berukuran pasport terkini. (Klik Sini untuk lihat panduan gambar).
2.
Bayaran pemprosesan sebanyak RM50.00 hendaklah dibuat melalui deposit ke akaun Pusat Kembangan Pendidikan (Nombor Akaun : 12180008810055) di CIMB
3.
Satu salinan Ijazah/Diploma/Sijil berkaitan akademik termasuk SPM beserta transkrip.
4.
Surat tawaran penajaan/pinjaman kewangan/biasiswa (bagi calon yang mempunyai penaja rasmi sahaja)
5.
Bagi permohonan program Doktor Falsafah Pengajian Islam, sila muat naik 'Borang Penyokong' & 'Kertas Cadangan Tesis/Projek Penyelidikan' bersama borang permohonan. [KLIK DI SINI UNTUK MUAT TURUN Senarai semakan butiran; Borang Penyokong (Tesis)]
6.
Surat pengesahan bekerja yang dikeluarkan oleh majikan/ketua jabatan.