prog & kursus pendek
 
   
  Program Prasiswazah
  ---------------------------------------------------------------------------------
 
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan - Eksekutif
::Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan (Kuliah Petang)
::Sarjanamuda Perakaunan (Kuliah Petang)
::Sarjanamuda Ekonomi
 
 
Fakulti Pengajian Islam - PBJJ
:: Sarjanamuda Pengajian Islam (Syariah)
:: Sarjanamuda Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
::Sarjanamuda Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah)
::Sarjanamuda Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah)
::Sarjanamuda Pengajian Islam ( Pengajian Arab & Tamadun Islam)
 
 
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat - Eksekutif
:: Sarjanmuada Sains Komputer (Kuliah Petang)
::Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia)
   
 
Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
:: Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)
:: Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)