prog & kursus pendek
 
   
  Program Siswazah
  ---------------------------------------------------------------------------------

Fakulti Sains dan Teknologi - Eksekutif

:: Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri
:: Diploma Sains Pengurusan Keselamatan Industri
:: Sarjana Sains (Peningkatan Kualiti dan Produktiviti)
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Utama Kampus UKM Bangi sahaja
 
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina- Eksekutif
:: Sarjana Kejuruteraan - Sistem Pembuatan
:: Sarjana Sains - Pengurusan Industri & Teknologi
:: Sarjana Kejuruteraan - Komunikasi & Komputer
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Utama Kampus UKM Bangi Sahaja
 
 
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat - Eksekutif
:: Sarjana Teknologi Maklumat (Sains Maklumat)
:: Sarjana Teknologi Maklumat (Sistem Mutimedia)
::Sarjana Teknologi Maklumat (Informatik Industri)
::Sarjana Sistem Maklumat
::Sarjana Sains Komputer (Komputeran Prestasi Tinggi)
::Sarjana Sains Komputer (Teknologi Perisian)
::Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian)
::Sarjana Sains Komputer (Kecerdasan Buatan)
::Sarjana Keselamatan Siber (Separuh Masa)
::Sarjana Keselamatan Siber (Sepenuh Masa)
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Utama Kampus UKM Bangi Sahaja
 
Fakulti Undang-Undang - Eksekutif
:: Sarjana Harta Intelek
:: Sarjana Undang- Undang Perniagaan
* Hanya ditawarkan di Pusat Kuliah Utama Kampus UKM Bangi Sahaja
 
Fakulti Pengajian Islam - Blended Learning
:: Doktor Falsafah Pengajian Islam
:: Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah & Kepimpinan/ Usuluddin & Falsafah/ Syariah/ Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah/ Pengajian Arab & Tamadun Islam)
* Ditawarkan di semua Pusat Kuliah PKP UKM seluruh negara
 
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
:: Sarjana Keusahawanan & Inovasi
:: Sarjana Ekonomi Islam (Kewangan Islam)
:: Sarjana Ekonomi Islam (Perbankan Islam)
* Hanya ditawarkan di Pusat Bangi Sahaja
 
* Akan dimaklumkan kemudian
 
Soalan Lazim Untuk Program Sarjana [Muat Turun]