Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maklumat Penting:
 
Maklumat Pembiayaan PTPTN untuk kemasukan pelajar baru Sesi Akademik 2012/2013 [Selanjutnya]
 
Perlaksanaan Dasar Pengecualian SPM [Selanjutnya]
 
Pengecualian Syarat SPM bagi Tujuan Permohoanan Pembiayaan PTPTN [Selanjutnya]
 
Tarikh-tarikh Penting Permohonan & Penghantaran PTPTN Semester 2 Sesi Akademik 2012/2013
   
 
BIL
TARIKH PERMOHONAN (SECARA ONLINE)
KELULUSAN OLEH PTPTN (ONLINE)

TARIKH SERAHAN DOKUMEN TAWARAN DI IPT (PKP)

1
01- 30/04/2013
09/05/2013
16/05/2013
 
Pelajar -pelajar yang ingin memohon PTPTN, sila ke web PTPTN di www.ptptn.gov.my untuk membuat permohonan secara atas talian. Sila rujuk tatacara permohonan untuk tindakan selanjutnya
 
Pelajar yang telah mendapat kelulusan PTPTN (online) dikehendaki mencetak, menandatangani dokumen dan melampirkan keperluan dokumen yang diperlukan oleh pihak PTPTN (sila rujuk senarai semakan dokumen yang perlu disahkan mengikut turutan dalam borang PTPTN)
Pihak PKP akan membuat pengesahan tandatangan saksi penerima biaya dan juga dokumen. Sila hantar dokumen lengkap tersebut seperti yang telah dijadualkan.
 
Perlindungan Takaful Berkelompok Bagi Skim Pinjaman/ Pembiayaan Pendidikan PTPTN (03/04/12) [Selanjutnya]
 
Mulai 1 Januari 2012, para pelajar yang ingin memohon pembiayaan pendidikan PTPTN adalah DIWAJIBKAN untuk mempunyai akaun SSPN dengan simpanan minimum sebanyak RM20.00 [Selanjutnya]
   
Nota: Program yang belum mendapat kelulusan pinjaman PTPTN
   
Doktor Falsafah Pengajian Islam
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah & Kepimpinan)
Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah)
Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah)
Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab & Tamasun Islam)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Pengurusan Hospital & Ekonomi Kesihatan)
Sarjana Sains Kesihatan Masyarakat (Kesihatan Pekerjaan)
Sarjana Perakaunan
Sarjana Ekonomi Islam (Kewangan & Perbankan Islam)
Sarjana Teknologi Maklumat (Pengurusan Teknologi Maklumat)
 
 
Peringatan Untuk Pelajar Melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM:
   
  1. Sila buka akaun bank islam sahaja untuk tujuan pembukaan buku bank
  2. Sila rujuk www.ukm.my/kembangan dari masa ke semasa untuk mendapatkan maklumat terkini berhubung dengannya
  3. Penghantaran dokumen perjanjian YANG TELAH LENGKAP hendaklah dihantar terus ke Pusat Kembangan Pendidikan dengan kadar segera untuk mengelakkan kelewatan pembayaran oleh PTPTN
4. Sebarang permasalahan boleh hubungi En. Asmadi Bin Hazim (Penolong Pendaftar Pusat Kembangan Pendidikan UKM) & Puan Salamiah Binti Mohamad di talian 03-89213546 , faks: 03-89251391