METODOLOGI PENGAWASAN MUTU AIR TANAH

            

 

               i.     Pilih kawasan atau lembangan untuk diawasi.

             ii.     Kenal pasti semua punca dan sebab pencemaran.

            iii.      Takrifkan kegunaan air tanah dalm bentuk lokasi, jenis kegunaan dan kuantitinya

           iv.      Takrifkan keadaan hidrogeologi tempatan.

             v.     Nilaikan mutu air tanah yang terdapat.

           vi.      Nilaikan kadar penyusupan pencemar pada permukaan tanah.

          vii.     Nilaikan kelincahan pencemar dari permukaan tanah ke muka air.

        viii.      Nilaikan pengecilan pencemar si dalam zon tepu.

           ix.      Utamakan punca dan sebab  pencemaran dalam bentuk kepentingannya atau kesan keupayaan terhadap mutu air tanah.

             x.      Tentukan kegiatan pengawasan yang sediaa ada.

           xi.       Tentukan kaedah,lokasi dasn kekerapan pengawasan.

          xii.     Pilih dan laksanakan program pengawasan berdasarkan keutamaan.

        xiii.      Ulas dan tafsir data pengawasan

        xiv.     Simpulkan dan siarkan maklumat pengawasan kepada agensi awam dan organisasi persendirian yang berkenaan.