KESAN PERBANDARAN TERHADAP 
PENCEMARAN UDARA.PROGRAM GEOLOGI

PENILAIAN IMPAK SEKITARAN
(EIA)
STAG 3023

DISEDIAKAN UNTUK :
DR.WAN ZUHAIRI WAN YAAKUB
DISEDIAKAN OLEH :
ARUHA BINTI AZMI
(A79042)
ANIPAH BINTI TARIMAN
(A79041)UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 

 

FAKTOR-FAKTOR PENCEMARAN UDARA

PENGARUH IKLIM DAN TOPOGRAFI

MIKROIKLIM KAWASAN BANDAR

PERKEMBANGAN MASA HADAPAN KAWASAN BANDAR

KAWALAN PENCEMARAN UDARA

KESIMPULANSKOP PERBINCANGAN

 

 

 

POTENSI PENCEMARAN UDARA DI KAWASAN BANDAR.

 

·         Faktor-faktor utama :

1.        Kadar bahan pencemar per kawasan

2.        Jarak pergerakan udara dalam kawasan tersebut

3.        Purata kelajuan angin

4.        Tahap ketinggian bahan pencemar bercampur dengan atmosfera (bawah).

Rajah 1 : Faktor penyebab pencemaran udara.

rajah 1 menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencemaran udara iaitu halaju angin dan jarak pergerakan udara. semakin laju angin dan semakin tinggi ruang pergerakkan udara, semakin kurang peratus pencemaran di kawasan tersebut.

 

 

PENGARUH CUACA DAN TOPOGRAFI TERHADAP PENCEMARAN UDARA.

 

  1. Cuaca :
  2. Topografi :

·         Morfologi seperti gunung-ganang.

·         Bertindak sebagai penghadang –penghadang geologi.

Rajah 2 menerangkan 2 cara penyongsangan atmosfera berlaku. Rajah di sebelah atas menggambarkan keadaan di mana awan dan udara tepu bergabung membentuk satu lapisan

dipanggil lapisan penyongsangan.

 

 

MIKROIKLIM KAWASAN BANDAR.

 

Rajah 3 : Udara tepu, zarah, dan aliran udara  membentuk kubah debu di kawasan bandar.

 

Daripada rajah, dapat dilihat kawasan bandar mempunyai profil suhu yang tinggi dan  pencemaran lebih tertumpu di kawasan ini. Kubah debu kelihatan lebih tinggi dan ini berbeza daripada kawasan luar Bandar yang secara relatifnya mempunyai suhu dan kadar pencemaran yang lebih rendah.

 

 

PERKEMBANGAN MASA HADAPAN KAWASAN BANDAR

 

·         Pencemaran udara kawasan bandar di negara membangun semakin meningkat.

·         Contoh : SO2 di New York dan Chicago menurun dari tahun 1960-an hingga awal 1970-an dan dari tahun 1980-1985 pencemaran udara di Los Angeles dilaporkan menurun sebanyak 18%.

·         Ini disebabkan oleh kawalan penggunaan kenderaan bermotor.

·         Bandar-bandar di negara kurang membangun dengan populasi yang semakin bertambah khususnya di jangka mengalami pencemaran udara pada masa sekarang dan masa hadapan.

·         Ini disebabkan oleh kekurangan asas kewangan untuk mengawal pencemaran udara.

 

 

KAWALAN PENCEMARAN UDARA.

 

·         Pengawalan zarah

-Kawalan zarah dari sumber tetap adalah lebih mudah berbanding sumber bergerak seperti kenderaan bermotor.

 

-Pengawalan zarah dari kawasan pertanian dan perindustrian – gunakan ‘settling chambers’ atau ‘collector’.

-Melibatkan melindungi kawasan terbuka, kawalan debu, atau kurangkan kesan oleh angin.

 

·         Kawalan pencemaran oleh kenderaan bermotor.

-          bahan pencemaran seperti CO, N2O dan hidrokarbon .

-          kempen berkongsi kenderaan dan kempen gunakan minyak tanpa plumbum.

                                            

 

 

·Pengawalan gas sulfur dioksida

-          Datangnya daripada proses pembakaran.

-          Dalam pembersihan arang, sulfur dikeluarkan dan melibatkan kos yang tinggi.

-          Pembakaran arang rendah sulfur merupakan satu daripada penyelesaian dan secara ekonominya adalah munasabah.

 

 

 

 

                          KESIMPULAN

 

Kawasan bandar merupakan kawasan yang sering mengalami pencemaran udara khususnya di negara membangun. Kesan pencemaran udara dapat dilihat melalui perubahan iklim setempat dan penurunan tahap kesihatan penduduk. Langkah-langkah tegas perlu diambil untuk mengurangkan masalah pencemaran ni dengan mengambil kira faktor-faktor utama penyebab pencemaran udara. Ini perlu untuk generasi akan datang agar mereka dapat mewarisi alam sekitar yang bersih dan selesa.