jpegjpoeg  
BENCANA GEOLOGI  
  Kembali ke pengelasan ::
   
 

Jenis- Jenis Tanah Runtuh Akibat Kegagalan Cerun Batuan

pic az

Rajah 1: Jatuhan batuan dan blok batuan

we

Rajah 2: Keterbalikan (Topple) [berdasarkan Hoek & Bray, 1977)

cd

Rajah 3: D(Jatuhan Batuan), E(Topple)

pic

Rajah 4: Jatuhan debris

dr

Rajah 5: kegagalan baji

a.pic b.as

Rajah 6: (a) Gelongsoran batuan (b) Gelinciran blok

xz

Rajah 7 : Gelinciran blok (pada cerun batuan atau tanah)

Contoh Kegagalan Cerun Batuan

zx
cx
dr
   
Jatuhan Batuan
Runtuhan Batuan (avalanches)
Jatuhan Batuan
   
 
cv  
yi
     
Nendatan
jatuhan batuan
Runtuhan batuan