Portal Kursus-kursus Pengajian Umum

Pusat Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZZZT2343 Isu-isu Kekeluargaan

E-mail Print PDF


Kursus ini memperkenalkan pengetahuan asas mengenai soal-soal kekeluargaan bermula dari mengenali hakikat manusia dan keperluan hidup berpasangan/berumahtangga, pemilihan pasangan hidup, pertunangan, perkahwinan, tanggungjawab suami isteri dan memberi penekanan dari segi melahirkan rumahtangga yang bahagia. Kursus ini
juga membincangkan beberapa isu bagi menangani masalah di kalangan suami isteri sehinggalah kepada isu-isu yang sering dibincangkan di dalam masyarakat seperti penceraian, gejala sosial, poligami dan melahirkan anak pintar.

Bacaan Asas

Ainon Muhammad dan Abdullah Hassan. 1997. Menyelesaikan Konflik. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
Aishah Hassan. 1988. Pendekatan Islam Terhadap Pendidikan Anak-anak. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
Hammudah ‘Abd al-’Ati. 1977. The Family Structure in Islam. Plainfield: American Trust Publications.
Rohani Abdul Rahim. 1991. Undang-undang Wanita dan Kanak-kanak. Bandar Baru Bangi: Citra Publishing Sdn. Bhd.
Tariq Ismail Kakhia. 1988. Perkahwinan di dalam Islam. Penterjemah: Kamaludin Mustafa, Kuala Lumpur: Pustaka Salam.