Sesi Perkongsian Penerbitan Makalah Jurnal Q1 dan Q2 dalam Bidang Pengajian & Peradaban Islam
Tarikh: 12 Oktober 2021 / 05 Rabiulawal1443 (Selasa)
Masa: 11.00 Pagi – 12.30 Tengah Hari
Platform: Aplikasi Zoom https://bit.ly/SesiPerkongsian022021
Facebook Live Institut Islam Hadhari (http://bit.ly/Hadhari)
Penceramah:
YBhg. Prof. Madya Dato’ Dr. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim
Timbalan Dekan (Jaringan & Alumni), Fakulti Pengajian Islam, UKM
Felo Kanan Bersekutu, Institut Islam Hadhari, UKM
error: Content is protected !!