Alhamdulillah program berjalan dengan lancar walaupun di bulan puasa. Terima Kasih kepada semua yang hadir dan menjayakan program ini.
WACANA HADHARI BIL. 1/ 2022 – “DINAMIKA DALAM PENENTUAN AIDILFITRI DI MALAYSIA”
Tarikh: 26 April 2022 (Selasa)
Masa: 10.00 – 11.30 pagi
Tempat: Melalui Aplikasi Zoom
( https://bit.ly/wacanahadhari01-2022 ) dan Live Facebook rasmi Institut Islam Hadhari
Moderator:
DR. MOHD HAFIZ BIN SAFIAI
Felo Bersekutu Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia / Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.
error: Content is protected !!